TİCARET BAKANLIĞI DESTEĞİ

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla araç kiralama giderleri ile kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri desteklenmektedir. Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş hariç olmak üzere, en fazla 10 (on) günlük kısmı ve bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 yurtdışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

DESTEK UNSURLARI

DESTEK TÜRÜ DESTEK ORANI DESTEK LİMİTİ SÜRE/ADET FAYDALANICI
Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği %70 5000 $ 10 Adet / yıl Şirket

YURT İÇİ VE YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ

2017 yılında yapılan düzenleme sayesinde en kolay ve en çok kullanılan destektir.

  • Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği her fuar için Bakanlıkça belirlenen bir metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutarı geri alabilirsin.

ÖRNEK:

Fuar – 20 m² stand x Bakanlıkça
belirlenen ücret (500 TL) = 10.000 TL

YURT DIŞI OFİS-MAĞAZA-DEPO KİRA DESTEĞİ

Firmaların yurtdışında açtıkları birimlere (ofis, mağaza, depo, showroom vb.) ilişkin kira giderleri, hedef pazarlarında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler ve şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler desteklenmektedir.

DESTEK UNSURLARI

DESTEK TÜRÜ DESTEK ORANI DESTEK LİMİTİ SÜRE/ADET FAYDALANICI
Birim Kira %40-50 75.000$-120.000$ / birim başına yıllık 4 yıl/ülke Firma başına 25 birim Şirketler / İşbirliği Kuruluşları
Tanıtım Faaliyetleri %60 150.000$-250.000$ / ülke,yıl 4 yıl Şirketler / İşbirliği Kuruluşları
Yurt dışı Marka Tescili %50 50.000$ / yıl 4 yıl Şirketler

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

Müracaat ve doküman inceleme giderleri, belgelendirme tetkik giderleri, ilk yıla ait belge kullanım ücretleri, test/analiz raporu giderleri, zorunlu kayıt ücretleri, tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti, tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücretleri desteklenir.

DESTEK UNSURLARI

DESTEK TÜRÜ DESTEK ORANI DESTEK LİMİTİ FAYDALANICI
Kalite Belgeleri %50 250.000$ / yıllık Şirketler
Tarım Ürünlerine İlişkin Analiz Raporları ve Sağlık Sertifikaları
CE Belgeleri

YEŞİL PASAPORT DESTEĞİ

Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, firmaların mal ihracatı tutarının belirlenmesi ve bu tutarlar dikkate alınarak firma yetkililerine iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin uygulamadır.

İhracat yaparken vize almak, evrak doldurmak ve zaman kaybetmemek adına ihracat yapılan son üç yıla bakılarak, yıllık ortalama 500 bin doların üzerinde ihracat yapan firmalara yeşil pasaport verilmektedir.

Aşağıda belirtilen tutarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.

  • 500 bin ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir),
  • 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2 (iki),
  • 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç),
  • 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 4 (dört) ve
  • 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş)

yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilir.

Hak kazanılan pasaportlar 4 yıl boyunca kullanılabilir.

Ve bunlara ek olarak C Şeker Desteği, Küresel Tedarik Zinciri Desteği, Tasarım Ofisi Desteği, URGE Desteği, Rapor Desteği v.b. destekler bulunmaktadır.